• 4 HİZMET AŞAMALARI–
    VE SAYISIZ SUNABİLECEK
    FAYDALI İPUÇLARI

    Alman pazarının sunduğu potansiyellere
    ve fırsatlara hakimiz.

    Daha fazla bilgi için

Hizmetlerimiz Alman pazarında elde ettiğiniz ve Türk yatırımcılar için pek çok farklı fırsat ve teşvikler olarak değerlendirilebilecek avantajlarınızdan tam anlamıyla faydalanmanızı sağlayacaktır. Sizinle beraber adım adım ilerleyerek büyümenizi destekleyen güvenilir bir iş ortağıyız.

 I. Aşama

Hedef pazar + Fırsatlar-Risk-Profil analizi

Piyasa araştırması sonraki vereceğiniz kararlarınızda güvenilir bir temel oluşturur. Güncel, ticari bakımdan önemli veriler ve piyasa araştırmasına dayalı çalışmalar sayesinde Almanya’daki hedef pazarınızla ilgili önemli bilgileri bir araya getiriyoruz ve sizin için değerlendiriyoruz.

  Piyasa potansiyel tahmini

Yanılgıdan uzak bir pazarlama stratejisine ulaşmak için gerek piyasa potansiyelinizi gerekse pazar giriş sınırlarınızı net olarak biliyor olmanız gerekir. Fırsat – Risk – Analiz çerçevesinde işiniz için önemli olan bilgileri yoğunlaştırılmış bir şekilde hazırlayarak size teslim ediyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda hedefinizdeki piyasanın güncel tüketim akımlarını ve piyasa eğilimlerini dikkate alıyoruz.

  Rakipler

Hangi rakiplerle karşı karşıya olduğunuzu gösteriyoruz. Onların fiyatlarını, reklam araçlarını ve satış kanallarını inceliyoruz. Araştırmalarımızın sonuçları girmek istediğiniz pazar ve şirket yapınızla ilgili doğru stratejiler geliştirmeniz için aydınlatıcı bilgilere ışık tutar.

  Lokasyon

Almanya’daki ticari faaliyetlerinde göstereceğiniz başarının en önemli anahtarlarından biri doğru bir lokasyon seçebilmenizden geçer. Belirleyici kriterler arasında müşteriye olan mesafeniz, alım gücü, rakipler, maliyetler, alt yapı ve personel politikası yer alır.

  Hedef grupları

Fikriniz muhtemelen Almanya’da olağanüstü kabul görecektir ancak bunun fiili olarak gerçekleştirebilmek için hedef gruplarınızı ve onların tüketim alışkanlarını çok iyi biliyor olmanız gerekir. Müşterilerinizin satın alma kararlarını hangi ihtiyaçları ve istekleri belirliyor? Hangi yaş ve gelir gruplarına aitler?

Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin Alman tüketim kültürüne ne denli uygun olduğunu bir piyasa araştırma gezisinde daha iyi algılayabilir ve bu sırada kendi kişisel görüşlerinizi edinebilirsiniz. Diline ve ülke bilgisine hakim bir rehber eşliğinde yerinde hedef grupları ve potansiyel müşterilerle tanışabilirsiniz.

II. Aşama

Piyasaya giriş stratejisinin + Ticari yapının geliştirilmesi

Kabul gören ve hedef gruplarına yönelik hazırlanmış pazara giriş stratejisi sizi emin adımlarla başarılı cirolara götürecek olan yol haritasıdır. Brand Consulting güvenilir bir yaklaşımla söz konusu satış kanalları konusunda danışmanlık ile gerekli teşvik araçlarına müracaat ve potansiyel iş ortaklarıyla ilk iletişim bağlantılarının kurulmasına kadar uzanan bu süreçte size eşlik eder.

  Potansiyel iş ortakları

Yabancı pazarlara açılmaya hazır olan şirketlerin yarısından çoğu uygun iş ortakları bulamadığından dolayı buna cesaret edemiyor.

Brantail Consulting ile Almanya’da uygun ve konusunda yetkin iş ortakları bulabilirsiniz. Sizi satış alanında iş ortağı ararken destekliyoruz, yetkili kişileri araştırıyoruz (örneğin yönetim veya satınalma gibi) ve olası büyük müşterilerin seçimi ile onlarla iletişim kurma konusunu üstleniyoruz.

  Hedef grupların belirlenmesi

Ürününüzü ve performans teklifinizi Türk pazarında sunabilmeniz için müşterilerinizi olabildiğince iyi tanımak şarttır. Hedef grup ya da müşteri segmentasyonu uygulayarak birlikte mevcut ve olası hedef gruplarınızdaki farklar üzerinde çalışıyoruz. Potansiyel müşteri profillerinde ne kadar çok seçicilik ortaya çıkarsa sizin onlara hitap etmeniz o kadar nokta atışlı olacaktır

Nihai müşterilerinizin nerede ve nasıl satın alımlar gerçekleştirdiğini araştırıyoruz. Hedef gruplarınızdaki internet eğilimi ne ölçüde dikkate alınması gerekiyor? Bunlar piyasa çalışmalarınızda size temel oluşturacak önemli soruların cevaplar.

Nihai tüketicilerinizi önceden ne kadar çok iyi tanırsanız pazara giriş stratejiniz o denli dinamik olarak gelişir.

  Ürün yelpazesini şekillendirmek

Başarılı marka yönetimi ve ülke ile müşteri odaklı ürün portföyünün doğru bir şekilde yapılandırılması ayrılmaz bir bütündür. Çünkü tüketicilerin onlara sunduğunuz fırsatlardan etkilenip etkilenmediği rafta belli olur – yaklaşık satınalım kararlarının % 70’i burada kesinleşir.

En elverişli ürün portföyünün şekillendirilmesinde esas alınacak olan tüketici alışkanlıkların ya da müşteri anlayışının analizidir. Müşterinin neyi, nerede, ne kadar sıklıkta ve neden satın aldığını anlatır. Bu bilgiler ışığında ürün yelpazenizi belirlemek için POS odaklı pazarlama stratejileri oluşturmak mümkündür.

  Satış konsepti ve satış stratejisi

Hangi satış stratejisi sizin için uygun? Doğrudan satış, toptan satış, perakende? Veya bir ağ üzerinde birbirine bağlı ticari ortaklar mı?

Bu soruları yanıtlayabilmek için öncelikle ürünlerinizin Almanya’da hedef müşterilere nasıl ulaşacağını analiz etmek gerekir – uygun biçimde, yeterli miktarda, doğru zamanda ve ideal kanallar üzerinden. Tüm bu faktörlerin kapsamlı olarak incelenmesi tarafımızdan sizin için hazırlayacak olduğumuz satış konseptinin odak noktasını teşkil eder. Beraberce söz konusu bu satış yaklaşımının esasına dayalı satış strateji tercihini destekleyici bir karar veriyor olacağız.

Brantail Consulting size ayrıca kurumsal işlemlerde (birleşme & devirler), Joint Venture veya alt şirketler kurma konusunda alanlarında ihtisas sahibi tecrübeli avukatlarımızla danışman olarak yanınızda yer alır.

  İletişim konsepti ve pazarlama stratejisi

Yeni hedef gruplarına hitap etmek, imaj ve tanınmışlık derecenizi iyileştirmek, pazarınızı genişletmek, cirolarınızı arttırmak mı istiyorsunuz? Brantail Consulting sizin için bireysel bir iletişim konsepti geliştirerek doğru bir şekilde istenilen Alman hedef gruplarına hitap eden ve belirgin bir konumlandırma ile kısa ve öz mesajlar içeren iletişimsel bir yol haritası geliştirir.

Genç Alman tüketicisinin dijital dünyasına gösterdiği ilgi ve internet eğilimi ne ölçüde dikkate alınması gerekir? Hedef gruplarınızın kültür ve tüketim alışkanlıkları bulunduğu ülkeye ve piyasasına özel başarılı pazarlama stratejisi ile farklılaşan piyasa çalışmaları oluşturmak için gereklidir. Hedef gruplarınıza yönelik zaman planı ve başarı kontrol planlaması içeren önlem paketiyle ilerleyeceğiniz yolu açıyoruz.

  Teşvik araçları konusunda bilgilendirme

Sunulan çeşitli teşvik programları yabancı şirketlerin Alman pazarına girişlerini kolaylaştırıyor. Bu seçeneklerin bir kısmı doğrudan finansal teşviklerden ve aynı zamanda uygun faizli kredi şeklindeki sübvansiyonlardan, satış ve gümrük vergisi muafiyetinden, kısmen sosyal sigortalar primlerinin üstlenilmesi, arazi tahsisleri ve vergi kolaylıklarından meydana gelir. Genel anlamda teşvikler yatırımın cinsine ve miktarına, sektöre ve ülkenin bölgelerine göre derecelendirilmiştir. Aslında süreç karmaşık bir örüntü gibi görünse de biz bu karmaşayı sizin için çözerek size net olgular ve sayılar sunuyoruz.

III. Aşama

Süreçlerin oluşturulması + Ticari ilişkilerin kurulması

Size özel olarak oluşturulan pazara giriş stratejinizin hayata geçirilmesinde danışmanınız olarak her daim yanınızda yer alıyoruz. Bunu yaparken iş süreçlerinizin oluşturulmasını ve tedarik zincir yönetiminizin sorunsuz bir şekilde işlemesini odak noktası olarak seçiyoruz. Almanya’daki işlerinizin ivme kazanması için dirsek dirseğe beraberce yol alacağız.

  Etkili iş bağlantıları

Yerli iş ortaklarınızla ve hizmet sağlayıcılarınızla olan iş birliğinizin sağlıklı bir şekilde yürümesi pazardaki başarınızın temelini oluşturur. İş bağlantılarını kurmak için gerekli iletişimde aktif olarak sizi desteklerken başarılı olarak Alman iş ortaklarıyla bütünleşen tedarik – ve katma değer zincirlerinin kurulmasında size yardımcı oluyoruz. Konferans ve görüşme için hazırlık, refakat ve ardından takip edilmesi gereken süreci üstlendiğimiz gibi fuarlarda size eşlik ederek standınızda fuar süresince gereken ilgiyi ve desteği gösteriyoruz. Ticari ülke dokusuna girebilmeniz ve Alman iş kimliğine kavuşmanız bizim için önemlidir. Böylelikle yeni edineceğiniz iş bağlantılarınızı daha emin ve öz güvenli bir şekilde yürütebilirsiniz.

  Personel ve geçişi yöneticilik (Interim Management)

Çoğu zaman yurtdışında bir pazara girerken geçici yönetici kilit rolü üstlenir. Onunla beraber örneğin satış organizasyonunuzun geliştirilmesi ve yönetilmesi için tam olarak ihtiyacınıza cevap verebilecek uzmanları ve uygulayabilecek yeterlilikteki kişileri bir çatı altında toplayabilirsiniz. Ayrıca geçici yöneticiniz iş yükünüzü hemen üstünüzden alabilir. Alman iş gücünüz ilk günden itibaren gerekli olan tüm yeterlilikleri karşılayan bir üst düzey yöneticiyle tanışır.

Brantail Consulting aynı zamanda sizin için memnuniyetle personel tedarikini de üstlenebilir. Uzman personel ajanslarıyla yürütülen işbirliği çerçevesinde size şirketinize uyumlu Almanya’da motivasyonu yüksek, iyi eğitimli aday portföyünü sunuyoruz.

  Markanızın sunumu

Brantail Consulting Almanya’daki yerleşik iş ortaklarınız ve hedef gruplarınız nezdinde şirketinizi daimi olarak temsil etme görevini üstlenir. Markanız ve onun tanıtımıyla ilgili tüm konularda ve oluşabilecek sorularda merkezi iletişim noktası olarak size hizmet etmeye devam eder.

  Gümrük danışmanlığı

AB ve Türkiye arasındaki 1996 yılında imzalanan gümrük birliğine rağmen her zaman belirli sanayi dallarına özel ürünlerde kimi zaman çok kısa sürede yönetmelik değişikliklerin veya ek vergi artışlarının yürürlüğe girmesi söz konusu olabiliyor. Brantail Consulting ürünleriniz için geçerli gümrük mevzuatından başlayarak gerekli ithalat belgelerin tedarik edilmesi ile nihai tüketiciye kadar ulaşmasında gerekli piyasa arz koşulları hakkında uzman bir göz olarak size danışmanlık yapar.

IV. Aşama

Ciroları güvence altına almak + artırmak

Pazara giriş stratejinizi başarılı bir şekilde hayata geçirdikten sonra bile yanınızda yer almaya devam edeceğiz. Artık işiniz sağlam temeller üzerine kurulmuştur – Büyüyebilmek için en iyi koşulu elde ettiniz.

Hizmetlerimiz Almanya piyasasındaki varlığınızı pekiştirme ve cirolarınızı daimi bir şekilde geliştirebilmeniz için gerekli olan tüm koşulları kapsar.

  Kalite yönetimi

İşletmenize gösterilecek olan daimi özen Almanya’daki işinizin her zaman yüksek kalite standartlarında yürümesini sağlayacaktır. Bu konuda sizi test alışverişleri, HACCP koşullarına uygun kalite güvencesi, POS-ziyaretleri, üretici ziyaretleri gibi daha pek çok çözümlerle destekliyor olacağız. Bize danışmaktan çekinmeyin.

  Personel eğitimi ve gelişimi

Almanya’daki çalışanlarınızın girişimci düşünen ve davranan müşteri temsilcileri olarak gelişmelerini tesadüfe bırakmamalısınız. Ortak hedeflere ve güçlü bir motivasyona sahip kültürlerarası yetkinlikte bir ekibin kurulma sürecinde size destek olacağız. Bunun için yeni personelinize satış stratejiyle beraber ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi benimsenmesini yol açacak titizlikle tasarlanan eğitimler gerekli.

  Kategori yönetimi

Alman müşterisinin alışveriş alışkanlıklarına ve tercihlerine göre rafların en elverişli bir şekilde düzenlenmesi gerek ciroyu, satış adetini ve kârı gerekse nihai tüketicilerinizin memnuniyetini arttırdığı kanıtlanmıştır. Yüksek talep gören hangi kategoriler geliştirilmesi gerekir? Hangi eğilimlere dikkat edilmeli? Raflarda ürün gamından çıkartılması gereken ürünler var mı? Özellikle tüketim mallarının ticaretinde kategori yönetimi büyük bir fırsat sunacaktır – gelin bizimle beraber bundan faydalanmanızı sağlayalım.

Kategori yönetimiyle elde edilen başarı. ALMANYA‘DA BAŞARILI cİrolar elde edebİlmek İÇİN esas OLAN: ALMAN tüketİcİsİnİn rafta hangİ ürünü tercİh ettİğİnİ – hedef gruplara yakın ürün YELPAZESİNİ ve ürünlerİn konumlandırılmasını BİLMEKTİR.

© BRANTAIL CONSULTING